Turto vertės nustatymas/ataskaitos parengimas

 

 

  • Turto vertinimas atliekamas vadovaujantis LR turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymu (Žin., 1999, Nr. 52-1672; 2011, Nr. 86-4139) bei Turto ir verslo vertinimo metodika patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1K-159 (Žin., 2012, Nr. 50-2502);
  • Turto vertinimo ataskaita parengiama raštu. Turto ir (arba) verslo vertės nustatoma pagal atitinkamą turto arba verslo vertinimo metodą, kurio taikymo procedūros ir tvarka nustatytos Turto ir verslo vertinimo metodikoje.

 

 
smart foreash