Vertinimo eiga ir dokumentai

 

Turto vertinimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymu, Turto ir verslo vertinimo metodika, Tarptautiniais ir Europos vertinimo standartais, kitais teisės aktais, profesinės etikos kodeksu.  

Turto vertinimo rūšys:

 
Nekilnojamojo turto vertinimo rūšys
 • Buto vertinimas
  (Dokumentai 1. Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų byla;
  2. VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas;
  3. Kiti dokumentai (nurodomi turto apžiūros metu).

 • Namo, kotedžo, sodybos vertinimas
  (Dokumentai 1. Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų byla;
  2. Žemės sklypo planas;
  3. VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai;
  4. Kiti dokumentai (nurodomi turto apžiūros metu).

 • Žemės sklypo vertinimas
  (Dokumentai) 1. Žemės sklypo planas;
  2. VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai;
  3. Kiti dokumentai (nurodomi turto apžiūros metu).

 • Nebaigtos statybos objektų vertinimas
  (Dokumentai) 1. Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų byla;
  2. Statybos leidimas;
  3. Projektinė namo dokumentacija;
  4. VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai;
  5. Žemės sklypo planas;
  6. Kiti dokumentai (nurodomi turto apžiūros metu).

 • Komercinės paskirties turto vertinimas
  (Dokumentai) 1. Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų byla;
  2. VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas;
  3. Turto nuomos sutartys (jei vertinimo dieną turtas yra išnuomotas);
  4. Žemės sklypo planas;
  5. Kiti dokumentai (nurodomi turto apžiūros metu).
 • Garažo ar automobilio stovėjimo vietos vertinimas
 • Nuomos mokesčio vertinimas
 • Retrospektyvinis turto vertinimas
 
Verslo vertinimo rūšys
 • Vertybinių popierių vertinimas
 • Intelektualinės nuosavybės vertinimas
 • Prekinio ženklo vertinimas
 • Investicinių projektų efektyvumo vertinimas
 • Įmonių vertinimas
 
Kilnojamojo turto vertinimo rūšys
 • Transporto vertinimas
  (Dokumentai) 1. Kilnojamojo turto sąrašas, kuriame nurodyta tikslus turto pavadinimas, modelis/markė, inventorinis numeris, šalis gamintoja, pagaminimo data, įvedimo į eksploataciją data, įsigijimo vertė, likutinė balansinė vertė ir kt.;
  2. Turto įsigijimo dokumentai;
  3.  Autotransporto ir savaeigės technikos registravimo liudijimų ir techninės apžiūros talonų kopijos;
  4.  Kiti dokumentai (nurodomi turto apžiūros metu).

 • Įrenginių, įrengimų vertinimas
 • Namų apyvokos reikmenų vertinimas
   

Kada reikalingas turto vertinimas:

 • Kai turtas perkamas ar parduodamas, mainomas, dovanojamas, paveldimas;
 • Kai įkeičiamas siekiant gauti paskolą iš banko ar gaunant paramą iš ES;
 • Kai apdraudžiamas, apmokestinamas, deklaruojamas;
 • Kai išnuomojamas ar kitaip perduodamas kitiems asmenims;
 • Kai steigiama ar plečiama akcinė bendrovė ir formuojamas akcinis kapitalas,  jungiamas su kitu turtu ar atidalijamas iš bendro turto;
 • Kai turtas įrašomas į finansinės apskaitos dokumentus;
 • Kai įmonėms taikomos bankroto procedūros;
 • Kai reikia nustatyti turto mokestį.

 

 TURTO VERTINIMO EIGA

 

Turto vertinimo užsakymo priėmimas

 

Vertinamo turto identifikavimas ir dokumentų analizė

 

Turto apžiūra, kurios metu atliekama
turto fotofiksacija

 

Turto vertės nustatymas/ataskaitos
parengimas

 

Turto vertinimo
ataskaitos atidavimas užsakovui

 

 

 

 
smart foreash